3. ročník

Učebný plán

 1. Práca s grafikou
 2. IKT
 3. Bezpečnosť na internete
 4. Program Panak
 5. Ovládanie PC, periférie
 6. Práca s CD
 7. Súbory a priečinky
 8. Práca s textom
 9. Animácie
 10. Didaktické hry
 11. Práca s multimédiami
 12. Prezentácia
 13. Program Baltik
 14. Prídavné zariadenia PC