5. ročník

Učebný plán

 1. Reprezentácie a nástroje
  - práca s textom
  - práca s obrázkami
 2. Softvér a hardvér
  - klávesnica, myš
  - práca s CD, DVD
 3. Informačná spoločnosť
  - vírusy, spamy
  - antivírové programy
  - využitie PC
 4. Komunikácia a spolupráca
  - internet - význam, využitie, bezpečnosť
  - vyhľadávanie informácií
  - mail
 5. Algoritmické riešenie problémov
  - algoritmy
  - didaktické hry
 6. Tvorba projektu