7. ročník

Učebný plán:

 1. Reprezentácie a nástroje
  - Vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie
 2. Prezentácia
  - tvorba
  - úprava
  - animácie
 3. Grafický editor
  - obrázok v rastri
  - formáty súborov a ich vzťah k uloženému obrázku
 4. Textový editor - MS WORD
  - skryté značky
   - číslovanie a odrážky
  - tabuľky
  - vkladanie obrázkov
 5. Dátové ľtruktúry
  - orientácia v jednoduchých štruktúrach
  - organizovanie informácie do štruktúr
  - interpretácia údajov zo štruktúr
 6. Komunikácia a spolupráca 
  - vyhľadanie informácií na internete
 7. Algoritmické riešenie problémov 
  - identifikácia vzorov, formulácia riešenia
  - sekvencie
  - cykly
  - vnorené cykly
  - podmienky
  - vstupy
  - chyby v algoritmoch
 8. Práca v OS
 9. Informačná spoločnosť