Dôležité odkazy

 
16.,17. a 18.5. - skúšanie Imagine - príklay na prácu s premennými
 
 
Vytvoriť prezentáciu v programe Power Point s názvom Vystúp z davu s Titusom
žpredstaviť osobnosť Dona Titusa Zemana 
ž zdôrazniť čnosti ako:
- Obeta pre druhého
- Odvaha a hrdinstvo v službe blížnemu
- Odvaha pri vyznávaní viery v Ježiša Krista

Rozsah: 10 – 15 snímok v odrážkach
Min. veľkosť písma 28, max. 8 - 10  riadkov na snímke

Vytvoriť prechody medzi snímkami, animovať 
(Kto chce a vie, môže prezentáciu ozvučiť - pri odovzdávaní treba priložiť aj súbor s hudbou)

Posledný termín odovzdania je 31.3.2018. Každý deň oneskorenia vám zhoršuje známku o 1 stupeň.

 
 
27.11, (pondelok), 29.11(streda) a 30.11.2017(štvrtok) skúšanie z Excelu