4. ročník

 1. Reprezentácie a nástroje
  - práca s textom
  - práca s obrázkom
  - animácie
  - práca s multimédiami
  - práca so zvukom
 2. Softvér a hardvér
  - časti PC a jeho ovládanie
  - súbory a priečinky
  - práca s dvoma oknami
  - práca s prídavnými zariadeniami
 3. Informačná spoločnosť
  - jednotky informácie
 4. Komunikácia a spolupráca
  - práca s e-mailom
 5. Projekt