8. ročník

Učebný plán

 1. Programovanie na code.org
  - cyklus
  - cyklus v cykle
  - procedúry
  - podmienky
  - cyklus s podmienkou
 2. Textový editor MS WORD
  - štýly, hlavička, päta dokumentu
  - tabuľky, obrázky
  - hromadná korešpondencia
 3. Tabuľkový kalkulátor MS EXCEL
  - vzorce, funkcie
  - grafy
  - databáza - radenie, filtrovanie
 4. Internet
  -
  web, e-pošta
  - interaktívna komunikácia
  - netika
 5. Využitie IKT vo vzdelávaní