Dôležité odkazy

2.5. (streda), 3.5. (štvrtok) a 14.5.2018 (pondelok) - skúšanie z Excelu
 
Vytvoriť prezentáciu v programe Power Point s názvom Vystúp z davu s Titusom
žpredstaviť osobnosť Dona Titusa Zemana 
ž zdôrazniť čnosti ako:
- Obeta pre druhého
- Odvaha a hrdinstvo v službe blížnemu
- Odvaha pri vyznávaní viery v Ježiša Krista

Rozsah: 10 – 15 snímok v odrážkach
Min. veľkosť písma 28, max. 8 - 10  riadkov na snímke

Vytvoriť prechody medzi snímkami, animovať 
(Kto chce a vie, môže prezentáciu ozvučiť - pri odovzdávaní treba priložiť aj súbor s hudbou)

Posledný termín odovzdania je 31.3.2018. Každý deň oneskorenia vám zhoršuje známku o 1 stupeň.

 
 
 
12.2 + 14.2. + 15.2. - skúšanie z vnorených cyklov
 
9.11. + 11.11. + 12.11. - písomka zo základných príkazov Imagine
 
11.10.2017 (stredajšia skupina), 12.10.2017 (štvrtková skupina) a 16.10.2017 (pondelňajšia skupina) - priniesť zukovú nahrávku príbehu - kto nemá možnosť nahrať doma, bude nahrávať v škole - treba si nacvičiť prednes príbehu!
 
Dorobiť obrázky k rozprávke, priniesť najneskôr 2. školský týždeň!