Dôležité odkazy

Písomka zo základných príkazov Imagine - skupina 6.a - v piatok 18.1.2019, skupina 6.ab - v pondelok 21.1.2019, skupina 6. b - v stredu 23.1.2019