Dôležité odkazy

 
Prezentácia v programe PowerPoint do školského kola súťaže Buzalkova Trnava
 

Cieľ súťaže:    Deti a mládež potrebujú vzory, ktoré by nasledovali. Cirkev počas svojich dvetisícročných dejín nám ponúka vzory vo svätých, ktorí nasledovali Ježiša Krista a vo svojom živote sa nadchli hodnotami Evanjelia. Mnohí dokonca potvrdili svoju lásku k Bohu mučeníckou smrťou. Na záložke sú uvedení svätí od 1. storočia po súčasnosť, ktorí zomreli ešte v mladom veku, alebo ktorí celý svoj život zasvätili službe mladým. Spracovanie témy súťaže má pomôcť deťom a mládeži hlbšie spoznať čnostný život svätých a rozhodnúť sa k ich nasledovaniu.

  Úvodná snímka:
 názov:                              Cesty k svätosti
 do podnadpisu uviesť:     svoje meno priezvisko a triedu
                                         ZŠ sv.Jozefa
                                          Klčové 87
                                          Nové Mesto nad Váhom
2. snímka:                         Čo pre mňa znamená svätosť?
nasledujúce snímky:         Opísať život svätca (svätcov), zdôvodniť, prečo sme si ho (ich) vybrali, čím nás inšpirujú na našej ceste k svätosti 
predposledná snímka       Odkazy na použité zdroje
posledná snímka:             Ďakujem za pozornosť
 
rozsah prezentácie:          10 až 15 snímok 
veľkosť písma na snímke: 28 (okrem nadpisov a odkazov)
Dátum odovzdania:            29.3.2019 (Pozor! Každý deň oneskorenia ti zhoršuje známku o jeden stupeň.)
 
Písomka zo základných príkazov Imagine - skupina 6.a - v piatok 18.1.2019, skupina 6.ab - v pondelok 21.1.2019, skupina 6. b - v stredu 23.1.2019